مدیران ارشد

اعضای هیات مدیره

مهدی اشرف

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
سوابق:

سید شهروز سیدی حسینی نیا

رئیس هیات مدیره
سوابق:

غلامحسین فتحعلی

عضو موظف هیات مدیره
سوابق:

مدیران

عباس قلی زادگان

مدیر ادرای

امیر زیدی نژاد

سرپرست مدیریت حراست

معصومه مرثیه زاده

مدیر مالی و مجامع

حسین پنجی زاده

مدیر بازرگانی و فروش
اسکرول به بالا