جلسه مجمع لنت پارسيان پيشرو

سلام و درود بر همکاران عزيز، نکات مندرج در گزارس هيات مديره لنت پارسيان پيشرو

  1. هفتاد درصد لنت مورد نياز کشور در حال حاضر از خارج تامين ميشود.
  2. شرکت کروز حدود800 هزار دست لنت از خارج وارد ميکند.
  3. مصرف لنت کشور سالانه حدود22 ميليون دست است.
  4. سابقه توليد لنت در ايران به50 سال پيش برميگردد.
  5. توليد کنندگان اصلي لنت عبارتند از؛ ايران لنت، تکستار، تلدا، آسيا لنت
  6.  استراتژي اصلي لنت پارسيان پيشرو، توليد لنت با کيفيت بالا است