• B2
  • B2
  • B2
  • B2
  • B2
  • B2
B11 B22 B33 B44 B55 B66

شرکت های زیرمجموعه

شركت ونيراتو

www.venirauto.com
شركت ونيراتو با مشاركت شرکت ايدكو و موسسه ونزوئلائي كورپيونسا (وابسته به وزارت علوم، تکنولوژي و صنايع متوسط جمهوري بوليواري ونزوئلا) به منظور توليد انواع خودروهاي سواري سمند‌(با نام تجاري سنتارو ) و سايپا141 و 132(با نام تجاري تورپيال) در سال 2006 ميلادي در كشور ونزوئلا تاسيس گرديده است. در سال 2011 ميلادي محصول سايپا از سايپا 141 به سايپا 132 تغيير يافت.

تركيب سهام شركت ونيراتو به شرح زير است :

شركت ايدكو: %36
شركت كورپيونسا : %64

اين كارخانه به نحوي توسط متخصصين ايراني طراحي و عملياتي گرديد كه براي اولين بار دو خودروساز بزرگ كشور در يك كارخانه نسبت به توليد محصولات خود اقدام نمودند .
ظرفيت توليد كارخانه ، معادل 10،000 دستگاه خودرو در يك شيفت كاري مي‌باشد.