• B2
  • B2
  • B2
  • B2
  • B2
  • B2
B11 B22 B33 B44 B55 B66

شرکت های زیرمجموعه

شركت رنو

www.reault.co.ir
در اجراي استراتژي هاي تدوين شده، از جمله ورود به بازارهاي جهاني از طريق يک برند شناخته شده، شركت ايدكو در سال 1383 با سرمايه گذاري مشترك با شركت رنوي فرانسه نسبت به تأسيس شرکت رنوپارس با 51% سهام شركت رنوي فرانسه و 49% سهام شرکت ايدکو اقدام نمود. بر اساس قرارداد ميبايست ساخت مدلهاي متنوعي از خودروها برپايه پلتفرم مشترک X90 در دستور كار مشترك قرار گيرد كه در اولين گام، تأمين قطعات خودرو تندر 90 (لوگان) جهت مونتاژ در خطوط توليد ايرانخودرو و پارسخودرو عملياتي گرديد. .
هم اکنون شرکت هاي ايران خودرو و پارس خودرو نسبت به ظرفيت سازي براي توليد 250.000 دستگاه تندر90 اقدام نموده اند و در حال حاضر سالانه 90.000 دستگاه خودرو تندر 90 در اين دو خودروساز توليد مي‌گردند که بيش از 60% قطعات آن در داخل ايران توسط قطعه سازان داخلي توليد و کمتر از 40% باقيمانده توسط زنجيره تامين قطعات رنو تأمين مي گردد.
نکته حايز اهميت اين است كه قطعات توليد شده توسط توليد كنندگان ايراني و خودروي توليد شده، کليه نياز هاي کيفي شرکت رنوي فرانسه را پوشش داده و تأمين كنندگان آن در فهرست زنجيره تأمين شرکت مذکور قرار دارد.