شرکت های زیرمجموعه

شركت ايدكوپرس

www.aidcopress.com

lomper precio jarabe

lomper precio sin receta blogs1.welch.jhmi.edu

melatonin smoking weed

melatonin weed open
شرکت مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو ، با هدف توليد مجموعه ها و قطعات پرسي مورد نياز سازندگان خودرو و صنايع مرتبط و حضور مؤثر در بازارهاي هدف با بهره مندي از نيروي انساني متخصص، كارآمد، دانش محور و وفادار از طريق تحقيق، توسعه و بهره گيري از منابع و ظرفيت هاي داخلي و خارجي، با سازماندهي و مديريت علمي و بر پايه تفكر استراتژيك در جهت تأمين منافع ذينفعان و افزايش حداكثري ارزش افزوده داخلي مشغول فعاليت مي باشد .
محصولات شرکت شامل انواع قطعات و مجموعه هاي پرسي فلزي خودروهاي ساخت داخل ، برخي قطعات واگنهاي مترو و ارايه خدمات رنگ الکتروفورز کاتدي مي باشد. با توجه به امکانات و قابليت هاي بالفعل و بالقوه شرکت مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو مي توان گفت که در حال حاضر اين شرکت يکي از توانمندترين شرکت هاي داخلي توليد کننده قطعات پرسي در زنجيره تامين كنندگان خودروسازان مطرح داخلي و واگن سازي مترو مي باشد. به طورکلي انواع توليدات و خدمات قابل ارائه توسط اين شرکت را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود:

•قطعات پرسي
• توليد مجموعه هاي پرسي
• خدمات رنگ الکتروفورز کاتدي
گواهينامه هاي اخذ شده توسط ايدكو پرس


• گواهينامه 16949:2002 ISO TS
• استقرار سيستم SUR در قطعات (Survey plan-UEP-Reactivity)
• استقرار مدل تعالي سازماني EFQM
• استقرار سيستم كيفيت و دريافت GRADE C از شركت رنوپارس
• استقرار سيستم كيفيت و دريافت GRADE B از شركت سازه گستر سايپا
• استقرار سيستم كيفيت Sapco 86 و اخذ GRADE A
• استقرار سيستم كيفيت و دريافت GRADE A از شركت بهنگام آفرين سايپا