• B2
  • B2
  • B2
  • B2
  • B2
  • B2
B11 B22 B33 B44 B55 B66

نظرسنجی


نظرات خود را مورد شرکت توسعه صنايع خودرو بنويسيد
نظر شما در مورد سايت چيست؟  
نحوه برخورد پرسنل شرکت با شما چگونه است؟  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

لطفاً در صورت تمايل و به منظور پيگيري هاي بعدي مشخصات خواسته شده در ذيل را ذكر نماييد.
نــام :
تلـفن :