معرفی شرکت


seroquel vidal

seroquel 50 jensen.azurewebsites.net

تاريخچه شرکت

شرکت توسعه صنايع خودرو (سهامي خاص) در ارديبهشت ماه 1364 با نام شرکت گسترش خدمات فني (سهامي خاص) تأسيس و در اداره ثبت شرکت‌‌ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيد.

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1380/11/02 نام شـرکت به شرکت پـژوهش‌هاي فـراصنعتي گستـرش (سهامي خاص) تبـديل و موضوع فعاليت آن نيـز بـه انجـام امور پژوهشي و تحقيقاتي تغييـر پيدا کرد.

بر اساس صـورتجلسه مجمع عمـومي فوق‌العاده مورخ سال 1381 مجدداً نام شرکت به شرکت توسعه صنايع خودرو گسترش (سهـامي خاص) با مـأموريت فعاليت در زمينه توسعه صنعت خودرو به ويژه همکاري مشترک بين شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا تغيير يافت و بالاخره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده سال 82 نام شرکت به شرکت توسعه صنايع خودرو (سهامي‌خاص) با نام اختصاري (ايدكو) با همان موضوع فعاليت اصلاح گرديد.

فلسفه وجودي شرکت

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان سهامدار عمده اين شركت با هدف توليد خودرو با استفاده از پلتفرم مشترك و تزئينات متفاوت، اين شركت را مأمور نمود تا دو خودروساز ايراني سايپا و ايران خودرو را كه آنها نيز از سهامداران اين شركت بودند با يك شركت خارجي هماهنگ سازد.

سهامداران شركت توسعه صنايع خودرو:

رديف

نام شركت

درصد سهام

تعداد سهام (سهم)

1

گروه خودروسازي سايپا

77%

1450039357

2

شرکت سرمايه‌گذاري سايپا

21.064%

396،327،288

3

شرکت نيوان ابتكار

21.064%

1

4

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا

0%

1

5

شرکت سيکو

0%

1

6

سهام ترجيحي

1.936%

36،801،352

جمع

100%

1،883،168،000


سالنماي شرکت ايدکو :

 

1364

تأسيس شرکت در ارديبهشت ماه 1364 با نام شرکت گسترش خدمات فني (سهامي خاص)

1380

تغيير نام شركت به شركت پـژوهش‌هاي فـراصنعتي گستـرش (سهامي خاص)

1381

تغيير نام شرکت به شرکت توسعه صنايع خودرو گسترش (سهامي خاص)

1382

تغيير نام شرکت به شرکت توسعه صنايع خودرو (سهامي‌خاص) با نام اختصاري (ايدكو)

1382

توليد داشبورد صادراتي خودروي پاتريوت

1383

خريد سهام شركت ايدكوپرس89% سهام  به مبلغ 400.286.000.000 ريال

1383

مشاركت در تأسيس شركت رنوپارس با 49% سهام و مبلغ سرمايه‌گذاري 911.400.000.000 ريال

1385

مشاركت در تأسيس شركت ونيراتو با 36% سهام و مبلغ سرمايه‌گذاري 144.230.591.274ريال

1389

خريد سهام شركت لنت پارسيان پيشرو با 18.45% سهام و مبلغ سرمايه گذاري  58،288،250،969 ريال

1396

سهام ايران خودرو به سايپا واگذار گرديد

،168،000